3.2.2.4 Eerstelijnszorg
Er is op regelmatige basis overleg tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorg.
Ook de samenwerking oncologie komt daar aan bod.
een regelmatig bijscholingsaanbod oncologie wordt geboden vanuit de verschillende diensten en/of het ziekenhuis
Enkele voorbeelden van overleg
- overleg rond klinisch pad colorectaal carcinoma (zie verslagen a, b, c)
- standaard screeningprotocol prostaat carcinoma werd ontwikkeld in overleg met de huisartsenvereniging Zuid West Vlaanderen